Comunidad Autónoma de Galicia

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DOMINGO QUIROGA
CEIDA (CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA)
CASTELO DE SANTA CRUZ,  S/N
15179 LIANS-OLEIROS / A CORUÑA
TELÉFONO: 981 630 618     FAX: 981 614 443
PÁGINA WEB: http://www.ceida.org
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ceida.educacion.ambiental
documentacion@ceida.org

CENTRO DE RECURSOS KANDAHARIA
NORIAS, 12, BAJO
27001 LUGO
TELÉFONO: 982 230 211
PÁGINA WEB: http://covadaterra.org/kandaharia/index.php
kandaharia@covadaterra.org

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA (SIAM)
SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO. XUNTA DE GALICIA
SAN LÁZARO, S/N
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA
TELÉFONO: 981 541 733     FAX: 981 541 714
PÁGINA WEB: http://siam.cmati.xunta.es/portada
informacion.ambiental.cma@xunta.es